هیات مدیره جدید خانه صمت اصفهان برگزیده شدند.

هیات مدیره جدید خانه صمت اصفهان برگزیده شدند.

انتخابات خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان برگزار و اعضای هيات مديره و بازرس با رای اعضای اين تشکل انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان،مجمع عمومی عادی سالیانه این خانه روز سه شنبه هشتم تیرماه با حضور نماینده سازمان صمت استان به عنوان ناظر و نمایندگان انجمن ها و شعب عضو خانه برگزار و اعضای هیئت مدیره برای سه سال آینده برگزیده شدند.
در این جلسه پس از ارائه فعالیت های یک سال گذشته خانه صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان توسط سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس هیئت مدیره ، گزارش سال مالی ۱۳۹۹ خانه به جلسه ارائه و تصویب گردید. در ادامه این جلسه، ضمن معرفی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین ، مجمع انتخاباتی برگزار و افراد زیر برای یک دوره ۳ ساله به عضویت هیئت مدیره انتخاب شدند.همچنین آقایان رحیم نصر و مسعود شهامت به عنوان بازرسین جدید خانه انتخاب گردیدند .

اقایان :
سید عبدالوهاب سهل آبادی
مهدی هراتیان فر
محمدرضا برکتین
محمد اقارب پرست
رضا چینی
محمود تولایی
سید محسن پورسعید

همچنین آقایان رحیم نصر و مسعود شهامت به عنوان بازرسین جدید خانه انتخاب گردیدند .

حتما ببینید

افزایش ۱۲.۵ درصدی حمل و نقل جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد حمداللهی با اشاره …