واردات فیلتر سیگار از دریافت مجوز سازمان غذا و دارو معاف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی «عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو برای واردات فیلتر های مورد استفاده در تولید دخانیات» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست نامه شماره ۶۰/۱۲۷۸۰۸ مورخ ۹۷/۵/۱۶ دفتر مقررات صادرا و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویر نامه شماره ۶۶۵/۲۷۹۷۹ مورخ ۹۷/۴/۲ سازمان غذا و دارو در خصوص عدم نیاز به اخذ مجوز سازمان غذا و دارو برای واردات فیلترهای مورد استفاده در تولید دخانیات ابلاف می گردد لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول نمایند.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …