واگذاری زمین به بخش خصوصی چابک و پویا

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران در این نشست بر ضرورت واگذاری زمین شرکت دیزل سنگین به سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت : پروژه شرکت دیزل سنگین ۴۰ سال پیش استارت خورد. در مقطعی که مشکلاتی نظیر  جنگ ، تورم و رشد منفی در جامعه حاکم نبود ، این شرکت مشغول به کار شد ولی نتوانست به نتیجه مطلوب برسد در حالی که شرکت صنعتی مجاور با همین امکانات و مقدار مساوی زمین ، رشد زیادی داشته است و این مساله باید ارزیابی شود.

سیدمجتبی رضوی افزود : در اینکه شرکت دیزل سنگین به دنبال زنجیره تولید و تامین قطعات بوده شکی نیست ، ولی متاسفانه نتوانسته به هر دلیلی موفق شود. با اینکه به دنبال این بودند که وابستگی ما را در این صنایع به کشورهای بیگانه کم کنند ، ولی ماحصل این کار نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته است .

وی گفت : من به عنوان یک مطالبه گر با وجود اینکه زمین به عنوان یک مساله اصلی روی میز است و مانع اصلی توسعه تولید در شهرستان آمل محسوب می شود ، اعتقاد  دارم در این زمان زمین ۸۰ هکتاری برای شرکت دیزل سنگین زیاد است و این شرکت می تواند قسمتی از زنجیره تولید خودش را به بخش خصوصی چابک تر و حاضر به یراق تر واگذار کند.

رضوی توضیح داد : در بخش ریخته گری ، در بخش نسوز ماشین سازی که بخشی از زنجیره تولید در این شرکت است ، لزومی ندارد در قالب شرکت دیزل سنگین انجام شود. این کارها می تواند در قالب شرکت های دیگر که مشتاق به سرمایه گذاری هستند انجام شود ، چون در حال حاضر ما با خیل عظیمی از درخواست ها برای سرمایه گذاری مواجه هستیم.

وی گفت : درخواست من این است که در مورد زمین شرکت بر مبنای مر صریح قانون عمل شود. قسمتی از این زمین که باید ، جدا شود ، زیرساخت ها را انجام دهند و جاده سازی کنند و به بخش های جدید واگذار کنند . این کار باید سریع انجام  شود و تا آخر سال ما شاهد تحقق آن باشیم و ما با واحد واقعی طرف حساب شویم و ممیزی شود این زمین ها توسط چه کسی اداره می شود.

بخش هایی از اظهارات رییس خانه صنعت و معدن در این نشست که با حضور خبرنگاران برگزار شد ،  با مخالفت و اعتراض مدیرعامل شرکت دیزل سنگین رو به رو و تبدیل به مباحثه دو طرفه شد و در نهایت رییس خانه صنعت و معدن مازندران نشست را ترک کرد.

رییس  خانه صنعت و معدن مازندران پس از ترک نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : طی سالیان اخیر سرمایه گذاران آملی به دلیل کمبود زمین در این شهرستان به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی محمودآباد ، نور و چمستان روی آورده اند.

رضوی افزود : در حال حاضر  با وجود میل به سرمایه گذاری و در خواست های مکرر برای زمین، زمین مناسب وجود ندارد و  تنها در شهرک های صنعتی شرق استان زمین خالی وجود دارد که امکانات زیرساختی آن فراهم نیست.

حتما ببینید

سال گذشته ۱۷۱ مصوبه کارگروه تسهیل گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، درویش‌علی حسن‌زاده ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع …