واگذاری زمین به بخش خصوصی چابک و پویا

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران در این نشست بر ضرورت واگذاری زمین شرکت دیزل سنگین به سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت : پروژه شرکت دیزل سنگین ۴۰ سال پیش استارت خورد. در مقطعی که مشکلاتی نظیر  جنگ ، تورم و رشد منفی در جامعه حاکم نبود ، این شرکت مشغول به کار شد ولی نتوانست به نتیجه مطلوب برسد در حالی که شرکت صنعتی مجاور با همین امکانات و مقدار مساوی زمین ، رشد زیادی داشته است و این مساله باید ارزیابی شود.

سیدمجتبی رضوی افزود : در اینکه شرکت دیزل سنگین به دنبال زنجیره تولید و تامین قطعات بوده شکی نیست ، ولی متاسفانه نتوانسته به هر دلیلی موفق شود. با اینکه به دنبال این بودند که وابستگی ما را در این صنایع به کشورهای بیگانه کم کنند ، ولی ماحصل این کار نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته است .

وی گفت : من به عنوان یک مطالبه گر با وجود اینکه زمین به عنوان یک مساله اصلی روی میز است و مانع اصلی توسعه تولید در شهرستان آمل محسوب می شود ، اعتقاد  دارم در این زمان زمین ۸۰ هکتاری برای شرکت دیزل سنگین زیاد است و این شرکت می تواند قسمتی از زنجیره تولید خودش را به بخش خصوصی چابک تر و حاضر به یراق تر واگذار کند.

رضوی توضیح داد : در بخش ریخته گری ، در بخش نسوز ماشین سازی که بخشی از زنجیره تولید در این شرکت است ، لزومی ندارد در قالب شرکت دیزل سنگین انجام شود. این کارها می تواند در قالب شرکت های دیگر که مشتاق به سرمایه گذاری هستند انجام شود ، چون در حال حاضر ما با خیل عظیمی از درخواست ها برای سرمایه گذاری مواجه هستیم.

وی گفت : درخواست من این است که در مورد زمین شرکت بر مبنای مر صریح قانون عمل شود. قسمتی از این زمین که باید ، جدا شود ، زیرساخت ها را انجام دهند و جاده سازی کنند و به بخش های جدید واگذار کنند . این کار باید سریع انجام  شود و تا آخر سال ما شاهد تحقق آن باشیم و ما با واحد واقعی طرف حساب شویم و ممیزی شود این زمین ها توسط چه کسی اداره می شود.

بخش هایی از اظهارات رییس خانه صنعت و معدن در این نشست که با حضور خبرنگاران برگزار شد ،  با مخالفت و اعتراض مدیرعامل شرکت دیزل سنگین رو به رو و تبدیل به مباحثه دو طرفه شد و در نهایت رییس خانه صنعت و معدن مازندران نشست را ترک کرد.

رییس  خانه صنعت و معدن مازندران پس از ترک نشست در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : طی سالیان اخیر سرمایه گذاران آملی به دلیل کمبود زمین در این شهرستان به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی محمودآباد ، نور و چمستان روی آورده اند.

رضوی افزود : در حال حاضر  با وجود میل به سرمایه گذاری و در خواست های مکرر برای زمین، زمین مناسب وجود ندارد و  تنها در شهرک های صنعتی شرق استان زمین خالی وجود دارد که امکانات زیرساختی آن فراهم نیست.

حتما ببینید

افزایش ۱۲.۵ درصدی حمل و نقل جاده ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد حمداللهی با اشاره …