واگذاری ۶ هزار طرح نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین سلاح ورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در بدنه دولت و مدیران میانی اراده و علاقه ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد و مدیران این طرح ها در مقابل واگذاری ها مقاومت می کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اراده ای از طرح مدیران دولتی برای واگذاری طرح های نیمه تمام وجود ندارد، بخش خصوصی نیز باور خود را در این زمینه از دست داده است.

سلاح ورزی افزود: تاکنون فهرست کامل، شفاف و قابل اتکایی برای بخش خصوصی از مشخصات طرح های نیمه تمام برای سرمایه گذاری این بخش منتشر نشده و فهرست ها کلی است.

وی گفت: واگذاری طرح های نیمه تمام ساز و کارهایی دارد؛ اما اطلاعات نامفهومی از این طرح ها ارائه می شود و آماری از تعداد واگذاری ها منتشر نشده است.

سلاح ورزی افزود: تاکنون ارزش طرح های نیمه تمام و مقدار پول مورد نیاز آنها مشخص نشده است؛ ضمن اینکهطرح های قابل واگذاری از طرح هایی که غیر قابل واگذاری است تفکیک نشده است.

سلاح ورزی افزود: اطلاعاتی که دستگاه های مختلف درباره طرح های نیمه تمام در سامانه بازار الکترونیک ثبت کرده اند برای رفع تکلیف بوده است.

وی گفت: در این سامانه مشخصاتی که بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری تشویق کند وجود ندارد.

سلاح ورزی افزود: اکنون امکان استفاده از منابع خارجی برای بخش خصوصی امکان پذیر نیست و نظام بانکی نیز رغبتی برای کمک به اتمام این طرح ها ندارد و ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی که قرار بود دولت در بودجه برای کمک به اتمام این طرح ها اختصاص دهد محقق نشده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه تمام ملی در کشور وجود دارد گفت: آنچه قابلیت ارائه به بخش خصوصی دارد در استان ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ و در عرصه ملی ۲ هزار طرح است.

سلاح ورزی افزود: در سامانه بازار الکترونیک ۲۸ هزار طرح نیمه تمام ارائه شده که تفکیک نشده است و بخش خصوصی به دلیل نامشخص بودن جزئیات آنها رغبتی نشان نمی دهد.

وی گفت: چرا در سامانه بازار الکترونیک ابتدا طرح های قابل واگذاری را عرضه و ابزار تجهیز مالی را روی آنها متمرکز نمی کنیم؟

سلاح ورزی افزود: مادامی که مبنای ارزیابی مدیران، میزان واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی از طرف آنان نباشد مسئله این طرح ها حل نخواهد شد.

توان بخش‌خصوصی باید سنجیده شود

امیر امینی، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز در این برنامه گفت: برای واگذاری طرح های نیمه تمام ابتدا باید توان بخش خصوصی سنجیده شود.

وی افزود: در حالی که مجریان طرح های وزارت راه و شهرسازی توان بسیاری در پیمانکاری دارند اما باید با ضوابط به روز دنیا و حجم بازار آشنایی داشته باشند و در حوزه وزارت راه در پی سرمایه گذاری هستیم.

امینی گفت: باید بین بخش خصوصی و بخش دولتی میان بخشی برای واگذاری طرح های نیمه تمام ایجاد شود.

وی افزود: حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۳ با بخش خصوصی تفاهم نامه امضا کرده است.

امینی با بیان اینکه در بدنه دولت مقاومتی برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی وجود ندارد گفت: مشخصات ۱۲۱ طرح وزارت راه و شهرسازی ۳ سال است برای جذب بخش خصوصی ارائه شده است.

وی افزود: در ۳ سال اخیر ۷ هزار میلیارد تومان از منابع مالی وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی ارائه و آنها ۳ هزار کیلومتر آزادراه برای این وزارتخانه ساخته اند.

امینی گفت: در بودجه ساخت ۵۳ هزار کیلومتر راه و راه آهن به دولت تکلیف شده که حداکثر ۱۰ هزار کیلومتر از آن برای بخش خصوصی اقتصادی و بقیه وظیفه اجتماعی دولت است.

وی افزود: امسال با تضمین خرید دولت ساخت هزار و ۴۰۰ کیلومتر بزرگراه را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم.

امینی گفت: وزارت راه و شهرسازی ۳۸۱ طرح نیمه تمام دارد که ۲۹۳ طرح مربوط به حمل و نقل و بقیه مربوط به مسکن و بیمارستان سازی است.

وی افزود: برآورد سرمایه مورد نیاز اتمام این طرح ها تا پایان سال ۹۵ دویست و ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به حمل و نقل و ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش مسکن بوده است.

امینی گفت: ۶۲ درصد ریالی این طرح ها زیر ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و منابع دولت کشش عقد قرارداد اتمام این طرح ها را ندارد.

بارگذاری ۲۸ هزار طرح نیمه تمام در سامانه بازار الکترونیک

محمود ملکوتی خواه مدیر پروژه مشارکت عمومی ــ خصوصی سازمان برنامه بودجه نیز در این برنامه گفت: در سامانه بازار الکترونیک ۲۸ هزار طرح نیمه تمام بارگذاری شده است.

وی با بیان اینکه تبصره ۱۹ بودجه امسال با شنیدن نظرات بخش خصوصی نوشته شد افزود: اکنون دولت کارفرمایی است که بخش خصوصی، پیمانکار آن است در حالی که بخش خصوصی باید راهکارهای جدید مالی طرح ها را اجرا کند.

ملکوتی خواه گفت: در بدنه دولت چسبندگی به برخی طرح های نیمه تمام، واگذاری این طرح ها را با مشکل روبرو کرده است.

وی افزود: تاکنون ۸۱ هزار طرح نیمه تمام استانی و حدود ۶ هزار طرح ملی در کشور وجود دارد که برای اتمام این طرح ها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

ملکوتی خواه گفت: برای بخش خصوصی، اقتصادی بودن طرح ها مهم است.

وی افزود: اطلاعات طرح هایی که در سامانه بازار الکترونیک ثبت شده است کامل نیست اما بر تکمیل شدن این اطلاعات به وسیله دستگاه ها تأکید شده است.

ملکوتی خواه گفت: حدود ۲۸ هزار طرح از جمله طرح های ملی در سامانه بازار الکترونیک ثبت شده است.

وی افزود: باید جلوی رویش طرح های نیمه تمام را بگیریم.

ملکوتی خواه گفت: رفع تضاد منافع دستگاه های اجرایی و موانع مراحل مختلف واگذاری های طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی هدف لایحه دولت در این زمینه است.

ارزش طرح‌های نیمه‌تمام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: در این کمیسیون کمیته ای برای واگذاری طرح های نیمه تمام تشکیل و تاکنون ۱۲ جلسه در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: طرح های پرجاذبه و تشویق کننده بخش خصوصی در سامانه بازار الکترونیک قرار نگرفته و اطلاعات این طرح ها برای بخش خصوصی کامل نیست.

رضایی کوچی گفت: در تبصره ۱۹ بودجه به دولت با کمک بانک ها برای واگذاری طرح های نیمه کاره دولت کمک کرده ایم اما نگارش آیین نامه این قانون حدود ۸ ماه طول کشید و بخش خصوصی در این زمینه بلاتکلیف ماند.

وی افزود: مدیران دستگاه ها هیچ رغبتی برای واگذاری طرح ها ندارند و بخش خصوصی را رقیب و پیمانکار خود می بینند.

رضایی کوچی گفت: دولت باید بخش خصوصی را کمک خود بداند.

وی افزود: اینکه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش طرح های نیمه کاره است نشان می دهد در واگذاری طرح های دولتی موفق نبوده ایم.

رضایی کوچی گفت: دولت باید مشوق هایی را برای طرح های نیمه تمام بگذارد که بخش خصوصی برای ورود به آنها رغبت داشته باشد.

وی افزود: اکنون طرح هایی که رغبتی از طرف بخش خصوصی به آنها وجود ندارد از طرف دولت ارائه می شود.

حتما ببینید

بخش خصوصی درباره مسائل روز اقتصاد نظریه‌پردازی کند

در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با عنوان …