کارت های پیله وری در ایلام باعث مشکلات مالیاتی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت فیض اللهی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات به وجود آمده به وسیله کارت های پیله وری در استان، ایجاد مشکلات مالیاتی است که توسط سوءاستفاده کنندگان از این کارت ها در وصول مالیات ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از دستگاه قضایی انتظار می رود، شعبه ویژه قضایی ویژه جرائم اقتصادی تشکیل شود تا انضباط مالی در استان برقرار شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی ایلام گفت: متاسفانه کارت های پیله وری، به نام افراد بی اطلاعی صادر و توسط تجار گردش مالی بسیار زیادی را به همراه داشته است که مشکلاتی را برای صاحبان کارت به دنبال داشته است.

وی افزود: از معاونت منابع انسانی اداره کل دادگستری انتظار می رود که موضوع مطرح شده را در جلسات، با مدیران بالادستی در میان گذاشته و راهکارهایی را جهت جلوگیری از این مورد پیدا ، و با سوء استفاده کنندگان برخورد قانونی انجام شود.

فیض الهی عنوان کرد: مشکلات زیادی مربوط به کارت های پیله وری که توسط اتاق بازرگانی ایلام صادر شده وجود دارد و مشکلاتی را برای صاحبان این کارت ها بوجود آورده است.

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …