کشف موادمخدر در دستگاه دوغ ساز و کابین خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با اقدامات اطلاعاتی و کارشناسی گروه سگ‌های موادیاب و گمرک غرب تهران یک محموله بار دستگاه دوغ ساز که بر اساس اسناد و مدارک مقصد آن کشور آلمان اعلام شده بود متوقف و با بررسی به عمل آمده، میزان ۴۱ کیلو ۶۵۰ گرم تریاک در این محموله صادراتی کشف و تحویل مقامات قضائی شد.

وی در مورد محموله دوم کشف شده، گفت: محموله دیگری نیز در گمرک دوغارون در نقطه صفر مرزی استان خراسان رضوی و کشور افغانستان، در کابین، زیرصندلی شاگرد کامیون حمل سوخت که به صورت ماهرانه ای جاساز شده بود و در حال بازگشت از افغانستان به کشورمان بود توسط مربی سگ‌های مواد یاب گمرک دوغارون کشف شد و در اختیار مقامات قضائی قرار گرفت.

سخنگوی گمرک افزود: میزان مواد مخدر شیشه کشف شده در صندلی این کامیون به میزان ۴ هزار و ۴۷۶ گرم بوده که آمارها نشان می‌دهد میزان کشفیات صورت گرفته ماده مخدر مت آمفتامین از مبدا افغانستان در سال جاری به ۱۰ تن رسیده که نسبت به سال قبل ده برابر رشد را نشان می‌دهد.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …