کشف نسخه های تاریخی قرآن در وسایل یک مسافر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مأموران گمرک باشماق در حین ارزیابی وسایل همراه مسافر خروجی به سمت کشور عراق، در راستای رسالت گمرک در حراست از میراث اسلامی و فرهنگی کشور، تعداد ٢٠ جلد مصحف تاریخی کلام الله مجید را کشف و مراتب را به مرجع قضائی منعکس کردند.

متهم طی دستور قضائی تا رسیدگی قانونی بازداشت و مصحف های مکشوفه که طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی دارای ارزش تاریخی هستند جهت سیر مراحل قانونی تحویل سازمان میراث فرهنگی شهرستان مریوان شد.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …