کشف یک محموله بزرگ قاچاق سیگار توسط ماموران گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در پی رصد گروه مانیتورینگ دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران و با همکاری گمرکات سرخس و شهیدرجایی، یک محموله ترانزیتی شامل ۱۸۰۰ کارتن سیگار قاچاق کشف و در اجرای بند ب ماده ۱۳۳ قانون امور گمرکی مراتب جهت اجرای تشریفات قانونی گزارش شد.

رصد محمولات ترانزیتی توسط گروه ویژه در دفتر نظارت بر ترانزیت به صورت مستمر انجام و ضمن آسیب شناسی، اعلام هشدار به گمرکات در موارد مشابه منجر به کشف قاچاق نیز شده است.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …