کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی، شاکله ای است که رسالتش تدوین مقررات اساسی و بسیار لازم جهانی برای صنعت بانکداری است. این کمیسیون با ۸۰ سال تجربه و بیش از ۶۰۰ عضو در بیش از ۱۰۰ کشور، پرچمداری راستین و صدایی معتبر و رسا در زمینه تأمین مالی تجاری شده است.

 

مقررات کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی، مقررات و رهنمودهای جهان روا را برای عملیات بانکی بین المللی تدوین می کند. مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به UCP 600 موفق ترین مقررات مدوّن اختصاصی برای تجارت است که تا به حال تنظیم شده است.

 

سیاست گذاری کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی، پشتیبان سیاست گذاران و رویّه سازان است تا چشم انداز خود از مسائل تجاری را به برنامه ها و مقررات محسوس و کارا تبدیل کنند و در نتیجه آن سطح فعالیت های کسب و کار در سراسر جهان ارتقاء یابد.

 

انتشارات و اطلاعات بازار کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

نشریات و اطلاعات منتشره توسط کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی، معتبرترین و قابل اعتمادترین منبع در رهنمود مشاغل صنعتی و بانکداران است.

 

حل اختلاف کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی با همراهی مرکز کارشناسی بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی، مقررات اتاق بازرگانی بین المللی را با موضوع «قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی (DOCDEX)» تهیه کرد.

 

آموزش و صدور گواهینامه کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

اتاق بازرگانی بین المللی، با هدف تعیین استاندارد جدید برای آموزش حرفه ای و افزایش سطح تخصص اولیای امور در سراسر بخش های گسترده کسب و کار، آکادمی اتاق بازرگانی بین المللی را که سرآغاز آموزش حرفه ای است، بنا نهاد.
خدمات آموزشی آکادمی اتاق بازرگانی بین المللی، مشتمل بر به کارگیری تخصص کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی با یک دانشکده بانکی، به انضمام ۷۰ دوره آنلاین و سه گواهینامه بین المللی در تأمین مالی تجارت می باشد.

 

آموزش تخصصی و رویدادها کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی علاوه بر نشست های دو سالانه خود که با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از نمایندگان بین المللی برگزار می شود، هم اندیشی ها و اجلاس هایی را به طور منظم در سراسر جهان سازماندهی می کند.

 

مشارکت راهبردی کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی همکاری مستحکم و پایداری با سیاست گذاران پیشرو و انجمن های تجاری دارد، از جمله سازمان تجارت جهانی (WTO)، بانک توسعه آسیا (ADB)، اتحادیه برن، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، بانک توسعه قاره آمریکا (IDB)، انجمن مالی بین المللی (IFC)، صندوق بین المللی پولی (IMF)، SWIFT، بانک جهانی و دیگران.

 

کمیته حقوقی کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی

در اقتصاد جهانی، مؤسسات مالی با چالش های حقوقی متعددی روبرو هستند. این چالش ها در اصل نشانگر عدم تناسب میان تکوین قاعده جهانی قانون، وجود قوانین متناقض و قانون عرفی در حوزه های قضایی مختلف است. این چالش ها منتج به تکالیفی و ابهام پرهزینه قضایی می شود که مانع از سهولت و امکان تحصیل اعتبار است. کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی، برای پرداختن به این چالش ها به صورت نظام مند، تخصصی و با ثبات رویه، تالار گفتمانی به نام «کمیته حقوقی کمیسیون بانکی» برای مشاوران ارشد حقوقی ایجاد نموده است. حیطه فعالیت این کمیته جدید، اختیار تبادل نظر و طرح مباحث پیرامون شناسایی، کنترل و رسیدگی به مسائل حقوقی، هم در ارتباط با دامنه فعالیت های کمیسیون بانکی، و هم رسیدگی به مسائل حقوقی پیش آمده در حین فعالیت های کمیسیون، گروه های ویژه آن و یا کارگروه ها است.

هدف کمیته حقوقی که دارای طیف گسترده ای از اعضا، شامل ضابطین ارشد حقوقی از مؤسسات مالی، مشاوران متخصص حقوقی برون سازمانی و اعضای علمی کمیسیون بانکی می باشد، ایجاد بستری جهت بحث میان اعضای خود و طرح پیشنهادها با چشم انداز چگونگی تعامل با چالش هایی است که از موضوعی حقوقی ناشی می شود و پیش روی اعضای کمیسیون قرار می گیرد. کمیته حقوقی گزارش های خود را به هیئت رئیسه ارائه می کند. موارد و مسائلی را که کمیته حقوقی به آنها ورود می کند عبارت اند از: شروط نامتناسب داوری در قراردادهای تأمین مالی، تفسیر شروط حقوق متقابل در قراردادهای تأمین مالی در پی دعوی قضایی ، شروط هزینه های افزایش یافته

توصیف خصوصیات ابزار تأمین مالی در تجارت به عنوان یک «سرمایه گذاری» مطلوب در حفاظت از معاهدات سرمایه گذاری (و مکانیزم داوری توأم با آنها)، قوانین غیر ملی به جای قانون حاکم درقراردادهای تأمین مالی، اقدام «کمیسیون ملل متحّد برای حقوق تجارت بین الملل (UNCITRAL)» در ارائه الگویی از قانون برای معاملات مطمئن، «مقررات الزامات سرمایه ای اتحادیه اروپا (CRR)» وفق شروط ماده ۱۹۴ موضوع ترتیبات کاهش اعتبار، و الزامات اتحادیه اروپا مبنی بر تجدید حیات از منابع درونی در تعهدات قطعی بانک (BRRD).
 

 

 

مطالب مفید:

————————————————————

-اهمیت نمایشگاه های بین المللی

————————————————————

-بررسی تحلیلی پیام گشایش اعتبار اسنادی

————————————————————

اینستاگرام آموزش صادرات و واردات  ویدئوهای بیشتر ببینید.  واتساپ آموزش صادرات و واردات۰۹۰۳۱۱۴۲۹۳۸

 

محصول پیشنهادی با این مطلب:

آموزش صادرات گام به گام

حتما ببینید

ضمانتنامه پیش پرداخت APG چیست؟

  ضمانتنامه پیش پرداخت Advance Payment Guarantee  در بعضی از قراردادها فروشنده درخواست می نماید …