گزارش دهی مراجعان به سامانه جامع گمرکی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی در بخشنامه ای به ناظرین و مدیران کل گمرکات اجرایی، موضوع ایجاد کارتابل «ارتباط مستقیم با معاونت فنی» جهت بررسی انتقادات صاحبان کالا در زمان انجام تشریفات گمرکی، خروج از صف، گزارش های فاقد استناد قانونی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: همانگونه که آگاهی دارند یکی از پروژه های در خال توسعه گمررک پروژه کارشناسی متمرکز بوده که این پروژه با هدف نظارت دقیق تر، افزایش سرعت، افزایش بهره وری و تسهیل و شفافیت در کارشناسی اسناد گمرکی به عنوان ماژولی از سامانه جامع در دستور کار سازمان قرار گرفته و با بهره گیری از ماژول Expert Pool امکان توزیع نرمال اظهارنامه ها بین تمام ظرفیت کارشناسی گمرک در سراسر کشور مهیا گردیده است.

نظر به اینکه انتقادات و پیشنهادات متعددی از سوی صاحبان کالا و اظهارکنندگان در زمینه های مختلف این پروژه، به اینجانب واصل گردیده است، اعلام می گردد جهت بررسی این انتقادات کارتابل ارتباط مستقیم با معاونت فنی در صفحه EPL تمامی اظهارکنندگان ایحاد، کلیه خدمت گیرندگان از سمانه جامع می توانند هنگام انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه های خود، هرگونه وقفه، خروج از صف بی مورد، گزارش های فاقد استناد قانونی و مقرراتی در پروسه ترخیص کالا را از طریق کارتابل مذکور، مستقیما به اینجانب گزارش نمایید.

بدیهی است در راستای کنترل عملکرد مجموعه، با دسترسی‌های سیستمی تعریف شده برای اینجانب، ضمن رؤیت مشخصات کارشناس مجازی، نسبت به بررسی گزارش واصله در خصوص عملکرد و اقدامات کارشناس اظهارنامه اقدام گردیده و صحت و سقم اظهارات اظهار کننده در سامانه مذکور نیز بررسی خواهد شد.

لذا تاکید می‌گردد، کارشناس، رؤسای سرویس و معاونین محترم امور گمرکی گمرکات نسبت به این موضوع توجه لازم معمول داشته و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، تمهیداتی اتخاذ نمایند که هیچ خللی در انجام تشریفات گمرکی تحت بستر سامانه جامع گمرکی به وجود نیاید و چنانچه پیشنهاداتی در این خصوص دارند به صورت مکتوب به اینجانب منعکس نمایند.

حتما ببینید

نشست مشترک مسئولان گمرکات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به منظور توسعه همکاری‌های گمرکی …