گمرک بابت تعلل در ترخیص کالاهای گروه یک از بازرگان توضیح خواست

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر افزایش رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی دستور داده بود که ترخیص کالاهای گروه یک اولویت ارزی بدون الزام به ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات در گمرکات، ترخیص شوند.

در این بخشنامه که مورخ ۹۷/۱۰/۱۱ صادر شد، تاکید شده بود که: نظر به اینکه امکان ترخیص بخشی از کالاهای اساسی (مطابق مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۹۷/۵/۱۶ که در گروه یک اولویت ارزی قرار گرفته و ارز ۴۲۰۰۰ ریالی دریافت می‌کنند) موجود درگمرکات به دلیل نیاز به تمدید ثبت سفارش (به دلیل عدم تأمین ارز و یا مشکلات موجود در مورد نقل و انتقال ارز) فراهم نشده است مراتب به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس و با توجه به اینکه این کالاها قبلاً تأیید ثبت سفارش از دفتر تخصصی مربوطه را اخذ و واردات آنها انجام شده است موافقت گردید ترخیص کالاهای مذکور بدون الزام به ثبت سفارش و انجام اصلاحات و تغییرات در گمرکات صورت پذیرد.

با این حال گمرک بازرگان که یکی از مبادی گمرکی اصلی کشور محسوب می‌شود تاکنون به این بخشنامه عمل نکرده و بر خلاف الزام گمرک ایران، ثبت سفارش معتبر برای ترانزیت کالا به داخل کشور مطالبه می‌کند.

در این راستا، مهرداد جمال ارونقی با ارسال مجدد این بخشنامه به گمرک بازرگان، خطاب به سرپرست گمرک بازرگان آورده است: در حال حاضر در جلسه با فعالان اقتصادی این موضوع مطرح شد که آن گمرک بخشنامه حاضر را اجرا نکرده و ثبت سفارش معتبر برای ترانزیت کالا به داخل کشور مطالبه می‌نماید آن هم در خصوص اقلام گروه یک کالایی.

با توجه به اینکه مدارک و مستندات به رؤیت اینجانب رسید که ادعا صحیح بوده مراتب بخشنامه را مجدداً به جنابعالی ابلاغ، ضمن توضیح موضوع به پرسنل ذیربط مقتضی است این بخشنامه در تابلوهای اعلانات اداره الصاق و نتیجه را به اینجانب اعلام نمائید.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …