گمرک: وزارت صنعت متولی صدور کلیه بخشنامه های صدور و ورود کالا است

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک اعلام کرد: بر اساس تبصره ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه ها ودستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت،معدن وتجارت به سازمان های اجرایی ذیربط اعلام می شود.

ماده ۴-وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون وجداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال ،برای سال بعد وتغییرات موردی آنها را طی سال، پس ازنظرخواهی از دستگاههای ذیربط واتاق بازرگانی، صنایع وکشاورزی ضمن منظور کردن حقوق مکتسب تهیه وپس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

حتما ببینید

پلیس امنیت اقتصادی یار و همراه گمرک است 

در همایش پلیس امنیت اقتصادی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از خدمات، اقدامات و تحولات …