۴ مانع اصلی حرکت بخش خصوصی/ مشکل بزرگی به نام یارانه

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد زمانی چهارشنبه در بیست و سومین سالروز ملی صادرات بیان کرد: تحریم خارجی، تحریم داخلی و رقابت دولت و رقابت با شرکتهای خصوصی -دولتی چهار عاملی است که سر راه حرکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.

وی اضافه کرد: بر اساس تئوری‌های اقتصاد اگر در کشوری منابع انسانی و سایر منابع وجود داشته باشد اما اقتصاد آن کشور با مشکل مواجه باشد مشکل اصلی نحوی قانون‌گذاری است.

زمانی با مطرح کردن این سوال که چه کسی قرار است مبانی سد راه اقتصاد را بردارد؟ گفت: صادرات، اشتغال و تولید عامل اصلی درآمد ملی است پس موانع و قوانین سد راه اقتصاد چه چیزی را دنبال می‌کنند؟

معاون حقوق اتاق ایران خاطرنشان کرد: یارانه بزرگترین مشکلی است که در کشور وجود دارد و همین عامل باعث شده تا در اقتصاد حرف چندانی نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: تعریفی برای اقتصاد در کشور وجود ندارد و در شرایط جنگ اقتصادی هیچ حمایتی از فعالان اقتصادی صورت نمی‌گیرد.

حتما ببینید

گلستان به لژیونرهای بازرگانی در بازارهای هدف نیاز دارد

سیدعلی موسوی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی بوده …