۵۹ردیف کد تعرفه کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معقولی در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی موضوع معافیت ۵۹ ردیف کد تعرفه کالایی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را اعلام کرد.

برای دستیابی به فهرست کد تعرفه کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به اینجا مراجعه کنید.

حتما ببینید

جزئیات واردات ۲۰ قلم کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال 

گمرک ایران منتشر کرد گمرک ایران جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی در ۶ ماهه …