مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران صبح دوشنبه با حضور رضا رحمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.

                     

حتما ببینید

گلستان به لژیونرهای بازرگانی در بازارهای هدف نیاز دارد

سیدعلی موسوی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی بوده …