شکر؛ گران برای مردم، تلخ برای تولیدکننده /حسینی نایب رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران :توزیع سهمیه کارخانه‌های قند به خانه صنعت، معدن و تجارت محول شده است اما نحوه و میزان سهمیه‌ها با میزان تقاضا و نیاز کارخانه‌ها تناسب ندارد حذف حمایت‌های دولتی از تولید شکر به رغم ادامه دخالت‌ها طی یک سال گذشته، […]

حتما ببینید

پنجمین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه شرکت ها

پنجمین کنفرانس هلدینگ شهریور ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود پنجمین دوره کنفرانس با همکاری خانه صنعت، …