انواع بارنامه

 

بارنامه چیست؟

 

بارنامه سندی است دال بر انعقاد قرارداد حمل و ثابت می کند که فرستنده کالایی که نام و مشخصات آن در بارنامه ذکر شده است را به حمل کننده تحویل داده و در واقع بارنامه رسید تحویل کالا به حمل کننده نیز می باشد. بارنامه هم چنین دلیل مالکیت کالا نیز می باشد و شخصی که بارنامه به نام وی صادر شده است صاحب و مالک کالا تلقی می گردد. از سوی دیگر بارنامه سندی قابل معامله و ظهر نویسی است و معمولاً به حواله کرد صادر می شود. تاریخ صدور بارنامه نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به عنوان مثال در صورتی که روش پرداخت اعتبار اسنادی باشد، قبل از گذشت بیست و یک روز از تاریخ صدور بارنامه باید آن را به بانک تحویل داد و بعد از این مهلت بارنامه بیات می شود.

 

ویژگی های بارنامه های معتبر چیست؟

۱٫ بارنامه باید در نسخ کامل صادر شود و جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی تمامی نسخ به بانک تحویل داده می شود. تعداد نسخه های اصلی بارنامه را فرستنده تعیین می کند. تعداد نسخه های اصلی بارنامه صادر شده بایستی در متن بارنامه قید شده باشد و تمام نسخ آن باید همسان باشند. گاهی بیش از یک نسخه اصلی از بارنامه صادر می شود که بایستی همگی مهر اصلی را داشته باشند و نسخ غیراصلی باید به مهر رونوشت ممهور باشد.

وقتی که دارنده بارنامه تمامی نسخ اصلی را در دست دارد به این معنی است که یک ست بارنامه کامل را دارد. دلیل صدور بیش از یک نسخه اصلی این است که اگر یک نسخه مفقود شود گیرنده (ذی نفع) نسخه اصلی دیگری داشته باشد. به همین منظور بارنامه های اصلی را با پست های مختلف و متوالی ارسال میدارند، و البته نه همه را در یک مرحله. برای این کار قسمت ها باید در متن بارنامه مشخص شده باشد که چند نسخه اصلی صادر شده است.

مثلاً ان را به صورت ۳/۳ نشان می دهند و به این معنی است که تعداد نسخ اصلی سه برگ است. به هنگام ارسال آن ها در مرحله اول که یک نسخه فرستاده می شود روی نامه پست بایستی قید شود که ۱/۳ یکی از سه نسخه و یا در مرحله بعد ۲/۳٫ با ارایه و تسلیم اولین نسخه بارنامه بقیه نسخ از درجه اعتبار ساقط می گردند. در قوانین انگیلیسی ماده ای است که در ذیل بارنامه ها درج می گردد و نشان دهنده همین نکته است: ONE OF WHICH BEING ACCOMPLISHED THE OTHERS TO STAND VOID به عبارت دیگر با استرداد یک نسخه اصلی بارنامه به شرکت کشتیرانی، مالک کالا عملیات حمل را انجام یافته تلقی کرده و بار را دریافت می کند.

۲٫ بارنامه باید بدون قید و شرط باشد. بارنامه سندی است که برآن یادداشتی مبنی بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی آن در زمان تحویل به حمل کننده درج نشده باشد. در صورت معیوب بودن کالا یا بسته بندی آن در زمان تحویل به حمل کننده، کاپیتان کشتی یا نماینده وی عبارت خاصی مبنی بر معیوب بودن کالا می نویسد که باعث مخدوش شدن بارنامه می گردد.
هم چنین لازم نیست که در بارنامه کلمه بدون قید ذکر شده باشد تا نشان دهد که مشکلی در مورد کالا به هنگام بارگیری ملاحظه نشده است. درمورد بارنامه هایی که با جمله دریافت برای حمل مشخص می شوند، اوضاع متفاوت است. این نوع بارنامه به معنی این است که کالا در حال حمل نبوده و اطمینان لازم را به همراه ندارد. از این بارنامه در مواقعی استفاده می شود که تاریخ تحویل کالا حایز اهمیت و موردنظر باشد. بعد از بارگیری کالا بر روی کشتی این بارنامه را می توان با درج جمله “عملاً در تاریخ….. بارگیری شده است” تکمیل نمود.

۳٫ بارنامه حاکی از بارگیری کالا بر روی وسیله حمل باشد مگر آن که در شرایط اعتبار صراحتاً شرط دیگری قید شده باشد، اصطلاحاً به بارنامه که دال بر قرارگیری کالا در کشتی دارد بارنامه “روی وسیله” گفته می شود و نشان گر این است بار حتماً توسط این کشتی حمل می شود و از این طریق به بانک و طرفین معامله این اطمینان را می دهد.
در اعتبارات اسنادی غالباً شرط «کالا روی وسیله» گنجانیده می شود زیرا فقط به استناد چنین سندی می توان اطمینان یافت که کالا بارگیری شده و در حال حمل است.
بارنامه های خطوط کشتیرانی غالباً از قبل با عبارت حمل روی وسیله چاپ شده اند و در نتیجه از لحاظ تطبیق با متن اعتبار مشکلی پیش نمی آید. اما بعضی از بارنامه ها فقط کلمه حمل شده را دارند که از لحاظ بانک ها که در پی تطبیق کلمه به کلمه متن اعتبار هستند مشکل ایجاد می کند و بانک ها می خواهند که عبارت روی وسیله حمل به کلمه قبلی اضافه شود.

۴٫ بارنامه معمولاً به حواله کرد صادر می شود، در صورتی که از روش پرداخت اعتبار اسنادی استفاده شود بارنامه عموماً به حواله کرد بانک گشاینده اعتبار صادر می شود.
باید دقت نمود که شرط قابل معامله بودن بارنامه این است که باید به حواله کرد (با قید نام، گیرنده یا بانک) صادر شده باشد. عبارت به حواله کرد غالباً در متن بارنامه چاپ شده است.

۵٫ نحوه پرداخت کرایه حمل در بارنامه که معمولاً به صورت پیش کرایه یا پس کرایه می باشد و طبق قرارداد حمل و توافق مابین طرفین باید در بارنامه درج گردد.
در بارنامه کلیه شرایط حمل و همچنین مشخصات بار از قبیل وزن و حجم و نوع کالا و تعداد بسته ها و نیز نام بندر مبدأ بارگیری و بندر مقصد و نام کشتی به علاوه تاریخ حمل قید می گردد. درصورتی که کرایه حمل در مبدأ پرداخت شده باشد عبارت کرایه پرداخت شده و در حالتی که کرایه حمل در مقصد پرداخت گردد عبارت کرایه قابل پرداخت در مقصد در بارنامه ذکر می گردد.

۶٫ درصورت استفاده از اعتبار اسنادی تاریخ صدور بارنامه و سایر اسناد حمل باید پس از تاریخ گشایش و ابلاغ اعتبار و یا تاریخ ثبت سفارش باشد، مگر آنکه توافق دیگری بین خریدار و فروشنده صورت گرفته باشد. هم چنین طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی حداکثر مهلت ارایه بارنامه به بانک از تاریخ صدور یا حمل کالا عموماً بیست و یک روز است.

 

 

مطالب مشابه:

————————————————————

-فیاتا چیست؟

————————————————————

– انواع اسناد حمل (بارنامه و راهنامه)

————————————————————

-کریدور حمل و نقل چیست؟

————————————————————

اینستاگرام آموزش صادرات و واردات  ویدئوهای بیشتر ببینید.  واتساپ آموزش صادرات و واردات۰۹۰۳۱۱۴۲۹۳۸

 

محصول پیشنهادی با این مطلب:

کتاب حمل و نقل بین المللی

 

حتما ببینید

  چارچوب انتخاب روش حمل و نقل بین المللی و عوامل موثر بر آن اهمیت …