بارنامه مستر چیست؟

 

 بارنامه مستر گروهی در حمل و نقل گروپاژ

 

متصدیان حمل و نقل مجازند کالاهای همگونی را که دارای فروشندگان مختلفی می باشند و به مقاصد یکسانی ارسال می گردند، به شکل گروهی بسته بندی نموده و تحت عنوان یک محموله ارسال نمایند، در این گونه موارد صاحب کشتی اقدام به صدور بارنامه گروهی می نماید. به این نوع حمل و نقل گروپاژ می گویند و به دلیل رشد کانتینریزاسیون در حمل و نقل بین المللی دریایی در سال های اخیر، ارسال کالا به شیوه گروپاژ مورد توجه زیادی قرار گرفته و دارای مزایای زیر می باشد:

 

مزایای بارنامه مستر

 

-انتقال سریع تر محموله

-خطر دزدی کم تر

-کاهش احتمال آسیب رسیدن به کالا

-نرخ هزینه حمل پایین در مقایسه حمل جداگانه کالا

-صرفه جویی در هزینه بسته بندی کالا

 

بارنامه مستر (مادر) MASTER B/L همانند راه نامه غیرقابل معامله و انتقال می باشد و به عنوان سندی است دال بر وجود یک قرارداد بین حمل کننده واقعی (اصلی) و تلفیق گر بار (فورواردر یا متصدی حمل و نقل چند وجهی).

در عین حال بر اساس دستور حمل هر فرستنده (مشتری) یک بارنامه دیگری تحت عنوان بارنامه تلفیق گر توسط گروپاژ کننده بار صادر می شود. اما با توجه به این که یک متصدی حمل نمی تواند بارنامه صادره توسط مالک کشتی را به هریک از فروشندگان کالا بدهد، در برخی مواقع اقدام به صدور گواهی حمل به هریک از این فروشندگان می کند که به این سند اصطلاحاً بارنامه داخلی گفته می شود، زمانیکه کالا به مقصد برسد متصدی حمل اقدام به گشایش کانتینر محموله گروهی نموده و براساس مندرجات بارنامه گروهی کالای ارسال شده را به گیرندگان هریک از بارنامه های داخلی تحویل می دهد.

نکته مهم این که بارنامه داخلی اصولا توسط متصدیان حمل (بارفرابر) و با آرم خودشان صادر می شود و در بهترین حالت فقط یک توافق غیررسمی بوده که ممکن است به موجب آن مسئولیتی را پذیرفته باشد یا نپذیرفته باشد، بنابراین با توجه به وجود هزاران بارنامه داخلی با طرح ها و آرم های گوناگون در سرتاسر دنیا که هر شخص بنابر سلیقه خود مسئولیت هایی را قبول یا رد می کند این سند اعتبار جهانی نداشته و مورد پذیرش بانک ها و تجارت بین المللی قرار نگرفته است. از این رو استفاده از این سند توصیه نمی شود.

بارنامه متصدی حمل فاقد کشتی  ( NVOCC )

تحت تأثیر شیوه حمل و نقل مرکب، گروه هایی با نام متصدیان حمل فاقد کشتی وارد فعالیت حمل و نقل شده اند. این متصدیان حمل، بارنامه را برای حمل کالا با کشتی یا وسیله حملی صادر می کنند که نه مالک آن هستند و نه اداره آن را بر عهده دارند و عمدتاً در حمل کالا با کانتینر فعالیت می کنند. زیرا گسترش استفاده از کانتینر برای حمل و نقل کالا باعث گسترش و تسهیل حمل و نقل مرکب شده است. در کشتیرانی کانتینری که امروزه بیشتر فعالیت مربوط به کشتی رانی لاینر را شامل می شود، شرکت کشتی رانی، هم مدیریت کشتی و هم مدیریت بار را برعهده دارد. یعنی هم مالک کشتی است و هم مالک کانتینرها. بارنامه متصدیان حمل فاقد کشتی یک سند متعارف در تجارت بین المللی است که براساس قوانین ملی و بین المللی مشمول قبول مسئولیت حمل بوده و برحسب مورد توان از آن به عنوان یک بارنامه مرکب یا دریایی استفاده نمود. براساس مندرجات این سند متصدیان حمل مربوطه تضمین می کنند به عنوان حمل کننده مسئولیت را بپذیرند.

 

 

مطالب مشابه:

————————————————————

انواع اسناد حمل و نقل

————————————————————

عوامل موثر در انتخاب حالت بیمه حمل و نقل

————————————————————

اینستاگرام آموزش صادرات و واردات  ویدئوهای بیشتر ببینید.  واتساپ آموزش صادرات و واردات۰۹۰۳۱۱۴۲۹۳۸

 

محصول پیشنهادی با این مطلب:

کتاب حمل و نقل بین المللی

 

 

حتما ببینید

  چارچوب انتخاب روش حمل و نقل بین المللی و عوامل موثر بر آن اهمیت …