همایش «مبارزه با فساد» صبح یکشنبه با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

                                                        

حتما ببینید

استعفای دسته جمعی در اتاق بازرگانی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵ عضو از ۱۵ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی …